Utsteinprogrammene for ledere

velkommen til en lærerik opplevelse i historiske omgivelser

Mange ledere har behov for å trene lederferdigheter som virker i praksis og gir resultat

Utstein-programmene er skreddersydde program for ulike ledernivå. På samlingene analyserer vi
konkrete situasjoner og trener på å løse disse. Når det passer med innholdet, så vil noe av treningen
foregå utendørs enten til lands eller til vanns

Det er satt av tid til aktiv trening inne og ute. Erfaring og forskning viser at dette gir effektiv læring

Arrangører

Gjennomføring

Digital lederstøtte

Opphold

Programmene vi tilbyr

Programmene er lagt opp som åpne program med bedriftsuavhengig påmelding

Felles for alle program er at samlingene går over 2 dager med overnatting. Se i programoversikten når det gjelder omfang for hvert program. Alle programmene avsluttes med en evaluering og overlevering av et Utstein diplom

Alle samlinger er lagt til Utstein Kloster Hotell

 

For driftsledere

For ledere med personalansvar

For ledere som leder andre ledere

01

Effektiv drift og fokuserte team

Programmet passer best for driftsledere 

Tema på samlingene:
 • Hvordan lage og følge opp en driftsplan
 • Hvordan får du andre til å levere det du ønsker og når du ønsker
 • Lytte – og spørreteknikker
 • Teknikk for å stoppe uønsket atferd
 • Hvordan du skal lykkes med å gi anerkjennelse slik at det blir motiverende
 • Hva skal til for å bygge effektive team
 • Hvordan får vi til sikker og presis evaluering av prestasjoner

Programmet går over tre samlinger, en samling pr. kvartal

Pris: 11 900 nok / pr. samling

Prisen dekker  2 dager full pensjon på Utstein Kloster Hotell, gjennomføring av det faglige programmet av Raadvill AS og tilgang til digital lederstøtte fra Cogno AS. Drikke kommer i tillegg

02

Utvikling av medarbeidere & styrke en bærekraftig kultur

Programmet passer best for ledere med personalansvar

Tema på samlingene:
 • Utviklingssamtale med evaluering
 • Hvordan få andre til å levere det du ønsker og når du ønsker det
 • Lytte – og spørreteknikker
 • Den gode samtalen om vanskelige forhold
 • Teknikk for å stoppe uønsket atferd
 • Hvordan du skal lykkes med å gi anerkjennelse slik at det virker motiverende
 • Hvordan bruke bedriften sine verdier på en måte som bidrar til visjonen
 • Lage mål med tilhørende planer og struktur for oppfølging
 • Hva må vi legge vekt på for å få til etterlevelse av initiativ og hensikter

Programmet går over fire samlinger, en samling pr. kvartal

Pris: 11 900 nok / pr. samling

Prisen dekker  2 dager full pensjon på Utstein Kloster Hotell, gjennomføring av det faglige programmet av Raadvill AS og tilgang til digital lederstøtte fra Cogno AS. Drikke kommer i tillegg

Conference room at the hotel
03

Utvikling av bedriften og lederne & skape en bærekraftig kultur

Programmet passer best for ledere som er ledere for andre ledere

Tema på samlingene:
 • Lage og følge opp strategi – sikre sammenheng med bedriften sin visjon og ambisjoner
 • Utviklingssamtale med vekt på ledelse
 • Coaching i ledelse
 • Teknikk for å lage enkle analyser
 • Den gode samtalen om vanskelige forhold
 • Effektiv bruk av din egen og teamet sin tid
 • Hva må vi legge vekt på for å få til etterlevelse av initiativ og hensikter

Programmet går over fire samlinger, en samling pr. kvartal

Pris: 11 900 nok / pr. samling

Prisen dekker 2 dager full pensjon på Utstein Kloster Hotell, gjennomføring av det faglige programmet av Raadvill AS og tilgang til digital lederstøtte fra Cogno AS. Drikke kommer i tillegg

Gjennomføring av programmene

Programmene er lagt opp som åpne program med bedriftsuavhengig påmelding

Tiden mellom samlingene brukes til å repetere og forberede seg på bestemte tema på en webportal som er inkludert i programmet

Aktivitetene ute skjer med blant annet seilskuta «Restauration» og lokalt eventselskap

Datoer

Løpende påmelding til alle kurs. Nye datoer kommer snart

Her finner du oss:

Ta kontakt med hotellet for mer informasjon

Vi holder deg oppdatert om datoer for oppstart
Åse Risvold telefon: 915 95 134